Allmänt

Byggår 1924 – 1925
Hemfrid är en bostadsförening i Rörsjöstaden i Malmö. Kvarteret, som fick Malmös första storgård, hade 164 andelar ursprungligen men består idag av endast 123 efter att medlemmar har köpt och slagit samman lägenheter.

Bf Hemfrid u.p.a. bildades den 6 juni 1925.

Andelsnummer 
Andelarna (lägenheterna) i vår förening har ett nummer mellan 1 och 165 och står att finna på en liten mässingsplakett på utsidan av din ytterdörr. Detta nummer används vid bokning av tvättstuga eller badrum och vid all kommunikation med föreningen (styrelsen) samt vaktmästare.

Trivseleldning
Det finns endast ett fåtal skorstenar i drift.
Det tillkommer respektive andel/medlem att själv ombesörja provtryckning ev. reperation samt vidare underhållet av rökgaskanaler om spis för trivseleldning installeras.

Brandlarm
Vindarna och källare är försedda med akustiskt brandlarm med larmklocka på gården.
Alla lägenheter skall ha brandlarm, dock kommer det an på andelsinnehavaren att ombesörja batteribyte och kontroll samt ev utbyte av brand/rökdetektorn vid behov.