Bygga om lägenheten

Förändra lägenheten
I de allra flesta fall kan du få lov att anpassa din lägenhet.
Vill du ta ner eller flytta väggar eller dörrar, ändra vatteninstallationer (flytta kök eller badrum), slå samman lägenheter eller återkonvertera dem skall du meddela styrelsen. Sådana förändringar kräver styrelsens tillåtelse och ofta också bygglov.

Fråga styrelsen med en enkel skrivelse och skiss,