Boendenformation

Förändra lägenheten
I de allra flesta fall kan du få lov att anpassa din lägenhet.
Vill du ta ner eller flytta väggar eller dörrar, ändra vatteninstallationer (flytta kök eller badrum), slå samman lägenheter eller återkonvertera dem skall du meddela styrelsen. Sådana förändringar kräver styrelsens tillåtelse och ofta också bygglov.

Fråga styrelsen med en enkel skrivelse och skiss,

Porten Hus A
Porten Ehrensvärdsgatan 15, har automatiska dörröppnare, med funktionen “push and go”, det vill säga när du öppnat porten en liten bit kommer dörren att fortsätta att öppna sig själv.
Var försiktig och håll mycket reda på barnen, särskilt fötterna på de små, lär dem öppna porten på ett säkert sätt. 

Badrum & vatten

Dusch och Badrum
Ansvaret för underhåll och att de är funktionsdugliga ligger på innehavaren.
Håll vägg och golvytor så torra som möjligt genom att skrapa ner vattenstänket mot brunnen. Rengör golvbrunnen minst 1 gång per kvartal.

Var uppmärksam på lösa kakelplattor och sprickor i fogarna. Siliconfogen mellan vägg och golv bör bytas ut ca. vart 5 år. Finns plastmatta på vägg och/eller golv skall man ha ett särskilt öga på svetsfogarna.

Varmvatten
Vi har relativt hög temperatur ca 62° i vissa lägenhet.
Har ni separata kranar för kallt och varmt vatten skall ni vara särskilt försiktiga. Har ni engreppsblandare, eller termostatblandare för dusch, bör ni justera dessa så att max varmvatten ger ca 55° för att undvika risk för skållning

Nycklar, dörrskylt & reklam

Dörrnyckel
Varje lägenhet har en unik nyckel, som passar till entré-, vinds och källardörrar i den del av huset du bor. Nyckeln passar också i portar och badrum.
Vill ni använda samma nyckel till lägenhetsdörren, kan man skaffa en “cylinder”, kostnad ca 1000:- NOKAS, Lås-Aktuellt, Sallerupsvägen 2, 212 18 Malmö

Extra nycklar beställs genom styrelsen.
Vill du ha en extra portnyckel, som även passar till badrum och entre- vinds och källardörrar i “din del” beställer du den av styrelsen.
Portnyckel XXX: –

Postfacksnyckel
Dessvärre har vi inte reservnycklar till postfacken men vi kan byta lås och då följer det med två nycklar. Beställ nytt lås genom styrelsen. Detta kostar 350:-

Dörrskylt
De namnskyltar vi i föreningen använder är svarta med förgyllda bokstäver Storlek 25 x 5 cm. Priset är ca 500: -.
Leverantör är:
Frese Skyltar AB, Bariumgatan 13, 213 64 Malmö. Tfn 040-14 32 70 e-post info@freseskyltar.se Uppge att skylten skall användas i Bf. Hemfrid.

Observera! Skylten betalar du själv direkt till Freeses.

Postfack
Namnet är viktigt. Ni som har inneboende, blivit sambo eller hyrt ut lägenheten etc. skall meddela styrelsen, så ändrar vi namnen. Vill du själv göra en tillfällig justering; klipp till en lapp ca:15 mm bred, skriv de rätta namnen och peta ner lappen i plastlisten.

Reklam
Vill du få reklam i ditt postfack, tar du upp namnlisten och viker fliken över den röda markeringen.

Gratistidningar
Vill du slippa gratistidningar, kontakta då styrelsen så sätter vi upp en skylt på ditt fack.

Ventilation, öppen spis & tätning av fönster

Självdragsventilation
I vårt hus finns inga fläktar för ventilationen. I stället dras luften ut från lägenheten via ventilationskanalerna i kök och toalett samt ev dusch. I somliga lägenheter finns även ventilationskanaler i rummen. Dessa är egentligen skorstenar och dess spjäll bör vara stängda för att det skall bli en god ventilation.
Luften till lägenheten kommer via luckorna på ytterväggarna eller via luftspjäll i fönsterkarmen. Det skall finnas en sådan lucka eller spjäll i varje rum.
Fläktar får inte anslutas till ventilations-kanalerna: vi är hänvisade till kolfilter av regler som inte är beslutade av föreningen.

Det är inte tillåtet att bygga för ventilations-kanalerna. Dessa skall vara åtkomliga och ventilationsdonet (galler eller spjäll) skall kunna tas av för rengöring av kanalen.

Öppen spis
Det är möjligt att installera öppen spis.
För detta krävs bland annat byggnadslov för arbetet i lägenheten. Troligen måste skorstenen renoveras och en plattform på taket byggas så att sotaren kan nå skorsten på ett säkert sätt.
Alla kostnader i sammanhanget, vid installationen eller senare, faller på lägenhetsinnehavaren.

Tätningslist
Placera tätningslisten så att rumsluften hindras att komma in mellan rutorna, däremot skall uteluften fritt cirkulera mellan rutorna.

Bästa placeringen är; för utåtgående fönster fönster-karmens kant mot rummet och för inåtgående fönster på fönsterbågens “kant”.

Inåtgående fönster har ett luftningsrör för att förbättra cirkulationen, ofta blir det igensatt och ibland övermålat. Rensa dessa med en sticka eller tjockare ståltråd.

Felaktigt monterad tätningslist kan orsaka kondens mellan rutorna och därmed skada på fönsterbågen.    “klicka bilden”

Cyklar & källarförråd

Cyklar
Cyklar skall ställas i cykelstallen och “transportcyklar” skall ställas vid “staketen” mellan trappa 15 och 16.
Cyklar som uppenbarligen inte används plockar vi undan vid vårens resp. höstens “gårdsfixardag”.

Saknar du din cykel så kontakta styrelsen, är det mindre än sex månader sedan den bortsorterades finns den kanske i vårt förråd.

Källarförråd
I de flesta källarförråd finns avloppsledningar med rensluckor och värmeledningar med avstängningsventiler. Det är helt nödvändigt att vi kan komma åt dessa utan större dröjsmål.

Är dörren till ditt källarförråd utbytt, så att den inte längre kan öppnas genom att avlägsna gångjärnen, skall du lämna in en nyckel för låsen till styrelsen.

Sätter du upp en lapp med ditt telefonnummer på dörren blir du kontaktad innan hantverkare tar sig in.

Information om andelarna (andelsnummer, försäkring etc.).

Andelsnummer 
Andelarna (lägenheterna) i vår förening har ett nummer mellan 1 och 165 och står att finna på en liten mässingsplakett på utsidan av din ytterdörr. Detta nummer används vid bokning av tvättstuga eller badrum och vid all kommunikation med föreningen (styrelsen) och fastighetsskötaren.

Lägenhetsnummer
Ett fyrsiffrigt nummer från Skatteverket som kompletterar gatuadressen.

Din gatuadress tillsammans med detta nummer (lgh), skall användas i andra sammanhang till exempel mot myndigheter, mantalsskrivning och larm. 

Skatteverket om Lägenhetsnummer

Fysiska personer
Endast fysiska personer kan beviljas medlemskap i föreningen. Mer än en person kan vara ägare till andelen men har då tillsammans en röst vid föreningens stämma.

Försäkring – bostadsrättstillägg
Din hemförsäkring skall vara kompletterad med ett tillägg för “bostadsrätt”, eftersom ditt ansvar för lägenheten är betydande. Bland annat svarar du själv för återställning av alla ytskikt, även fuktspärr, efter ex. vis vid en vattenskada.

Lägenhetsyta
Ytan beräknas enligt en äldre princip, därför kan mäklarens uppgift vara betydligt större. Vi kallar det värmekvadratmeter (vm²) och det avser nyttig lägenhetsyta.
Modernt räknesätt är från yttervägg till yttervägg och kan skilja upp till ca. 10%

Månadsavgiften är fördelad efter ett andelstal som baseras på värmekvadratmeter. Se bilaga 1 för resp. andel.


2022 är månadsavgiften 61,45 per vm² +95:- för Bredband
Planerad avgiftshöjning är ca. 2% årligen p.g.a. betydande underhållskostnader.
I månadsavgiften ingår: värme, vatten, vinds och källarförråd, trappstädning och Kabel-TV.

Kostnaden för Internetanslutning (100/100Mb) 95:-/andel avser privat bruk och betalas via månadsavin. Medlem ansvarar för routern. Om hastigheten ahr minskat på senare år kan man uppgradera sin utrustning.

Trefas i alla lägenheter
I samband med el-renoveringen 2003 då samtliga stammar och lägenhetsinstallationer byttes ut, drogs trefas till alla lägenheter. Många lägenheter har dock fortfarande gasspis.

Varm och kallvattenstammar blev utbytta år 2000, avloppsstammarna byts ut efterhand och det planeras för en framtida relining.

Parkering
Vi har inget garage så det är gatuparkering som gäller. Boendeparkering finns i området vilket ger en förmånlig parkeringsavgift och undantag från 24-timmars regel. Boendeparkering beställs av Malmö stad.

Objektnummer (skall uppges vid pant och försäljning).

Objektnummer
Bf Hemfrid har nummer xxx, detta tillsammans med andelsnummeret och ett ordningsnummer ger ett objektnummer, som ni bör använda vid kontakt med xxx.

Exempel:

Du bor i/skall köpa andel nr 88

Adress: Döbelnsgatan 14 A lgh 1002

Objektnummer nlir då: 2610-00088-01

Överlåtelse och Pantsättning

Kostnaden för överlåtelse av andel är 2.5% av basbeloppet.
Kostnaden för reg. av pantsättning är 1.0% av basbeloppet.

Dess ärenden handlägges av NABO:

Avtal och medlemsansökan skall laddas upp till NABO på:

LÄNK

PDF-filer:

Registreringsbevis
2005 Stadgar
Bilaga 1 – Andelstal
Original Stadgar
Årsredovisning och Budget
Energideklaration