Brand

1927
Vår fastighet byggdes för snart 100 år sedan. Väggarna är av tegel, men allting annat är trä. En eldsvåda som går utom kontroll skulle vara helt förödande. Därför har vi ålagt oss ett systematiskt brandskyddsarbete och också låtit göra en brandskyddsbedömning som stöd för den verksamheten. Brandskyddsansvarig är Frida Terne och Egenkontrollant ska utses.
Men det är du som bor här som skall förhindra att en brand kan uppstå eller att en brand kan sprida sig.

Brandvarnare
Brandvarnare finns i lägenheterna. Vanligtvis är den placerad i hallen, i vart fall inte i kök eller badrum. Har du rum som du stänger till med dörren typ barnkammare eller sovrum skall du komplettera med brandvarnare i dessa rum.
Tänk också på att brandvarnaren hörs sämre genom en stängd dörr. Så kallade sammankopplade brandvarnare kan då vara en bra idé.

Stäng fönster och dörrar
Fönster och dörrar skall vara stängda. Dels för att undvika rök- och brandspridning dels för att en eventuell brand skall få så lite syre som möjligt.
Att vädra är naturligtvis helt i sin ordning, men inte att gå hemifrån och lämna fönster öppet.

Dörren skall vara så tät som möjligt för att hindra rök från att komma såväl in som ut. Tätningslist kanske behövs i vissa fall och se till att brevlådans baklucka fjädrar tillbaks och tätar.

Dörrarna håller formellt brandklass EI30 tidigare B30. 1927 såg man mellan fingrarna när det gäller glasrutorna som finns i dörren. Renoverar du din lägenhet kan det vara klokt att täcka dörrens insida med en gipsskiva.

Slipade golv
Att ta bort linoleummattan och slipa golvet är populärt. Var noga med att färgen eller lacken väl fyller springorna mellan golvplankorna och att såväl golvfoder som golvlist liger väl an mot både vägg och golv.

Trivseleldning
Det finns endast ett fåtal skorstenar i drift.
Det tillkommer respektive andel/medlem att själv ombesörja provtryckning ev. reperation samt vidare underhållet av rökgaskanaler om spis för trivseleldning installeras.

Elektricitet
Så långt det är möjligt skall elektriska apparater användas under uppsikt.

Laddning av batterier skall aldrig ske obevakat.

Undvik förlängningssladdar, om det inte är möjligt så fäst upp sladden på golvpanelen med klammer. En lös sladd kryper gärna in under ett möbelben och kan då lätt orsaka en brand.

Prydnadslampor, El-ljusstakar och liknande placerade i fönsterkarmen kräver tanke. En vindpust från fönstret på glänt eller ett husdjur kan lätt vålla en olycka.

Brandlarm
Brandlarm finns på vinden och i källaren
Fastigheten är delad i 4 hus. Hus A: trapporna 1-5 .Hus B: 6-10 hus C: 11-15 och hus D: 16-20.

Respektive hus har brandlarm med larmklockan placerad i hörnet tillsammans med en signallampa. Det övre paret avser vinden och det undre källaren.

Brandlarmet består av  rökdetektorer. Dessvärre kan de larma för såväl damm som vattenånga.
Ljuder larmet, och du ser rök eller eld larma på Tel.112. Men om du varken ser rök eller eld skall du kontakta vaktmästare.

Rökning, öppen låga, värme.
Rökning, fyrverkeri och handhavande av öppen låga är förbjudet i fastighetens gemensamma utrymmen, även så på gården och på balkongerna. Undantaget är mittgången, bersån, där rökning är tillåten och även grillning vid den gemensamma grillplatsen.

Användning av varmluftspistol, gasolbrännare, slipmaskiner eller liknande verktyg som vållar heta luftströmmar, hög värme eller gnistor får endast användas efter tillstånd. Kontakta styrelsen för information.

Länkar till Informationsblad
Broschyren Brandskydd hemma
Broschyren Skydda dig och dina grannar mot brand
MSB Blad: Brand i flerbostadshus