Objektnummer

Objektnummer
Bf Hemfrid har nummer xxx, detta tillsammans med andelsnummeret och ett ordningsnummer ger ett objektnummer, som ni bör använda vid kontakt med NABO.

OBS! Denna text är under uppbyggnad och alla uppgifter ska kompletteras.

Du bor i/skall köpa andel nr 88

Adress: Döbelnsgatan 14 A lgh 1002

Objektnummer nlir då: xxxx-00088-xxxx

Överlåtelse och Pantsättning

Kostnaden för överlåtelse av andel är 2.5% av basbeloppet.
Kostnaden för reg. av pantsättning är 1.0% av basbeloppet.

Dess ärenden handlägges av NABO:

Avtal och medlemsansökan skall laddas upp till NABO på:

LÄNK XXX

Taxeringsvärde 2021

Taxeringsvärde mark

55 000 000 kr

Taxeringsvärde byggnad

63 000 000 kr

Taxeringsvärde hela fastigheten

118 000 000 kr

PDF-filer:
Registreringsbevis
2005 Stadgar
Bilaga 1 – Andelstal
Original Stadgar
Årsredovisning och Budget
Energideklaration