Styrelse

Bf Hemfrid´s Styrelse

Tfn. 040-18 55 60 (tel-svar)

e-post: hemfrid@gmail.com

Ordförande: Frida Terne
Kassör: Margaretha Elleby Ericsson 
Sekreterare: Emil Johansson
Vice ordf: Margareta Pettersson
Ledamot: Sari Tengwall
Suppleant: Mats Löfstrand                            Suppleant: Jonatan Dahlman                            
Suppleant: Gustav Fredriksson

Kontakt till styrelsen: hemfrid@gmail.com                            

Internrevisorer

Revisor        Ulla Åkesson
Revisor        Roger Appelqvist
Suppleant    Emma Kritzberg

Valberedningen
Sabina Andrén                                070-340 51 37

Tvättstugor
Ring vår vaktmästare Martin 040-496955, eller gör en felanmälan, om någon maskin inte fungerar som väntat eller om det är något annat fel

Uppge, förutom namn och andelsnummer, även vilken tvättstuga det gäller (exempel: tvättstuga i hus D, eller tvättstuga i trappa 16) och vilken maskin (exempelvis TM3) samt vilket problem som uppstått.

Cyklar
Hit vänder du dig om du saknar din cykel och tror att den blivit omhändertagen vid senaste gårdsdagen.

epost: hemfrid@gmail.com

Kontorsvakten tfn 040-185560

Nycklar
Vänd dig till styrelsen om du vill få lås och nycklar som ingår i vårt låssystem.

Gårdsgruppen
Hit vänder du dig om du vill aktivt delta i gårdens utsmyckning, möbelering etc. eller om du vill bli balkonglådeträdgårdsmästare.

Maragreta Pettersson  Tfn 040-18 55 66

Flaggning
Hit vänder du dig om du vill få flaggan hissad vid en bemärkelsedag eller så.

e-post: hemfrid@gmail.com

Kontoret: 040-18 55 60