Styrelse

Bf Hemfrid´s Styrelse

Tfn. 040-18 55 60 (tel-svar)

e-post: hemfrid(at)gmail.com

Ordf.:        Robert Ek
Kassör:       Margaretha Elleby Ericsson 
Suppl. Sekr. Ida Jonsson Renman
Vice ordf:  Susie Rasmussen
Ledamot: Sari Tengwall
Ledamot    Margareta Pettersson                            Suppleant  Mats Löfstrand                            
Suppleant  Frida Terne

Kontakt till styrelsen: hemfrid(at)gmail.com                            

Internrevisorer

Revisor        Ulla Åkesson
Revisor        Roger Appelqvist
Suppleant    Emma Kritzberg

Valberedningen
Sabina Andrén                                070-340 51 37

Tvättstugor
Ring vår vaktmästare Martin 040-496955, eller gör en felanmälan, om någon maskin inte fungerar som väntat eller om det är något annat fel

Uppge, förutom namn och andelsnummer, även vilken tvättstuga det gäller (exempel: tvättstuga i hus D, eller tvättstuga i trappa 16) och vilken maskin (exempelvis TM3) samt vilket problem som uppstått.

Cyklar
Hit vänder du dig om du saknar din cykel och tror att den blivit omhändertagen vid senaste gårdsdagen.

Kontorsvakten tfn 040-185560

Nycklar
Vänd dig till styrelsen om du vill få lås och nycklar som ingår i vårt låssystem.

Gårdsgruppen
Hit vänder du dig om du vill aktivt delta i gårdens utsmyckning, möbelering etc. eller om du vill bli balkonglådeträdgårdsmästare.

Maragreta Pettersson  Tfn 040-18 55 66

Flaggning
Hit vänder du dig om du vill få flaggan hissad vid en bemärkelsedag eller så.

Kontoret: 040-18 55 60

e-post: hemfrid(at)gmail.com