Information om andelarna

Andelsnummer 
Andelarna (lägenheterna) i vår förening har ett nummer mellan 1 och 165 och står att finna på en liten mässingsplakett på utsidan av din ytterdörr. Detta nummer används vid bokning av tvättstuga eller badrum och vid all kommunikation med föreningen (styrelsen) och fastighetsskötaren.

Lägenhetsnummer
Ett fyrsiffrigt nummer från Skatteverket som kompletterar gatuadressen. Din gatuadress tillsammans med detta nummer (lgh), skall användas i andra sammanhang till exempel mot myndigheter, mantalsskrivning och larm. 

Skatteverket om Lägenhetsnummer 

Fysiska personer
Endast fysiska personer kan beviljas medlemskap i föreningen. Mer än en person kan vara ägare till andelen men har då tillsammans en röst vid föreningens stämma.

Försäkring – bostadsrättstillägg
Din hemförsäkring skall vara kompletterad med ett tillägg för “bostadsrätt”, eftersom ditt ansvar för lägenheten är betydande. Bland annat svarar du själv för återställning av alla ytskikt, även fuktspärr, efter ex. vis vid en vattenskada.

Lägenhetsyta
Ytan beräknas enligt en äldre princip, därför kan mäklarens uppgift vara betydligt större. Vi kallar det värmekvadratmeter (vm²) och det avser nyttig lägenhetsyta.
Modernt räknesätt är från yttervägg till yttervägg och kan skilja upp till ca. 10%
Månadsavgiften är fördelad efter ett andelstal som baseras på värmekvadratmeter. Se bilaga 1 för resp. andel.


2023 var månadsavgiften 65:- per vm² + 65:- för Bredband
Planerad avgiftshöjning är ca. 2% årligen p.g.a. betydande underhållskostnader.
I månadsavgiften ingår: värme, vatten, vinds och källarförråd, trappstädning och Kabel-TV.

Kostnaden för Internetanslutning (100/100Mb) 95:-/andel avser privat bruk och betalas via månadsavin. Medlem ansvarar för routern. Om hastigheten har minskat på senare år kan man uppgradera sin utrustning.

Trefas i alla lägenheter
I samband med el-renoveringen 2003 då samtliga stammar och lägenhetsinstallationer byttes ut, drogs trefas till alla lägenheter. Många lägenheter har dock fortfarande gasspis.

Varm och kallvattenstammar blev utbytta år 2000, avloppsstammarna byts ut efterhand och det planeras för en framtida relining.

Parkering
Vi har inget garage så det är gatuparkering som gäller. Boendeparkering finns i området vilket ger en förmånlig parkeringsavgift och undantag från 24-timmars regel. Boendeparkering beställs av Malmö stad.