Badrum & vatten

Dusch och Badrum
Ansvaret för underhåll och att de är funktionsdugliga ligger på innehavaren.
Håll vägg och golvytor så torra som möjligt genom att skrapa ner vattenstänket mot brunnen. Rengör golvbrunnen minst 1 gång per kvartal.

Var uppmärksam på lösa kakelplattor och sprickor i fogarna. Siliconfogen mellan vägg och golv bör bytas ut ca. vart 5 år. Finns plastmatta på vägg och/eller golv skall man ha ett särskilt öga på svetsfogarna.

Varmvatten
Vi har relativt hög temperatur ca 62° i vissa lägenhet.
Har ni separata kranar för kallt och varmt vatten skall ni vara särskilt försiktiga. Har ni engreppsblandare, eller termostatblandare för dusch, bör ni justera dessa så att max varmvatten ger ca 55° för att undvika risk för skållning