Ventilation, öppen spis & tätning av fönster

Självdragsventilation
I vårt hus finns inga fläktar för ventilationen. I stället dras luften ut från lägenheten via ventilationskanalerna i kök och toalett samt ev dusch. I somliga lägenheter finns även ventilationskanaler i rummen. Dessa är egentligen skorstenar och dess spjäll bör vara stängda för att det skall bli en god ventilation.
Luften till lägenheten kommer via luckorna på ytterväggarna eller via luftspjäll i fönsterkarmen. Det skall finnas en sådan lucka eller spjäll i varje rum.
Fläktar får inte anslutas till ventilationskanalerna: vi är hänvisade till kolfilter av regler som inte är beslutade av föreningen.

Det är inte tillåtet att blockera ventilationskanalerna. Dessa skall vara åtkomliga och ventilationsdonet (galler eller spjäll) skall kunna tas av för rengöring av kanalen.

Öppen spis
Det är möjligt att installera öppen spis.
För detta krävs bland annat byggnadslov för arbetet i lägenheten. Troligen måste skorstenen renoveras och en plattform på taket byggas så att sotaren kan nå skorsten på ett säkert sätt.
Alla kostnader i sammanhanget, vid installationen eller senare, faller på lägenhetsinnehavaren.

Tätningslist
Placera tätningslisten så att rumsluften hindras att komma in mellan rutorna, däremot skall uteluften fritt cirkulera mellan rutorna.

Bästa placeringen är; för utåtgående fönster fönster-karmens kant mot rummet och för inåtgående fönster på fönsterbågens “kant”.

Inåtgående fönster har ett luftningsrör för att förbättra cirkulationen, ofta blir det igensatt och ibland övermålat. Rensa dessa med en sticka eller tjockare ståltråd.

Felaktigt monterad tätningslist kan orsaka kondens mellan rutorna och därmed skada på fönsterbågen.    “klicka bilden”