Förening

Föreningen 
Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a är en ekonomisk förening, utan personligt ansvar. Medlemmarnas engagemang för föreningen är avgörande för hur väl vi kan skapa vårt boende och vår närmiljö.

Varje andel, oavsett storlek, har en (1) röst vid föreningens tämma.

MEDLEMMENS ANSVAR
Uttrycket “utan personligt ansvar” innebär att andels-innehavaren (lägenhetsägaren) inte har ett eget ekonomiskt ansvar för föreningens åtaganden.

Som styrelseledamot tar man däremot ett sådant om man överträder stadgarna eller lagen i någon form. 

Medlemmen har ansvar för lägenhetens underhåll och reperationer.

Alla medlemmar kan påverka förvaltningen av fastigheten, genom förslag till föreningens stämma, lika så kan alla myndiga medlemmar föreslås som styrelseledamot eller för andra förtroendeuppdrag i föreningen.

Stadgar 2023

Vill du läsa om skillnader mellan bostadsförening och bostadsrättsförening: jämförelse bf, brf.

Facebook

Medlemmar i Bf Hemfrid kan vara med i en sluten grupp på Facebook “Vi som bor i Hemfrid”. Gruppen är avsedd för medlemmarna sinsemellan. Du kan inte kontakta styrelsen via gruppen.

Årsstämma 
Vanligen hålls årstämman stämman på våren men den kan hållas senast den 30 juni. Mer om stämman hittar du under stämma.

Gårdfixardag
Dags att ta fram och se över utemöbler, fixa till grillen, snygga upp lekplatsen etc.
Samling på gården vid trappa 1 kl 10.00. Grillning och fika vid 12.30
OBS! Se tlll att du inte har ställt saker i gångarna på vinden eller i källaren, de kommer då att försvinna. Datum och mer info kommer på anslagstavlorna och på hemsidans förstasida.

Kungsloppis på våren
Tillsammans med våra grannar arrangerar vi gårdloppis. Datum och mer info kommer på anslagstavlorna och på hemsidans förstasida.

Sommarfest
Datum och mer info kommer på anslagstavlorna och på hemsidans förstasida.

Höstfixardag
Dags att ställa tillbaka utemöbler, rensa cykelstallen, snygga upp lekplatsen etc. Samling vid trappa 1 kl 10.00 Grillning och fika vid 12.30. Datum och mer info kommer på anslagstavlorna och på hemsidans förstasida.

Julgransresning, 1:a advent
Efter att vaktmästaren har rest granen klär vi den gemensamt precis. Detta har varit tradition sedan 20-talet och är ett trevligt sätta att umgås. Vid denna begivenhet serveras glögg, kaffe, julgodis och julstämning.