Boendeinformation

Objektnummer (skall uppges vid pant och försäljning).

Objektnummer
Bf Hemfrid har nummer xxx, detta tillsammans med andelsnummeret och ett ordningsnummer ger ett objektnummer, som ni bör använda vid kontakt med xxx.

OBS! Denna text är under uppbyggnad och alla uppgifter ska kompletteras.

Du bor i/skall köpa andel nr 88

Adress: Döbelnsgatan 14 A lgh 1002

Objektnummer blir då: xxxx-00088-xx

Överlåtelse och Pantsättning

Kostnaden för överlåtelse av andel är 2.5% av basbeloppet.
Kostnaden för reg. av pantsättning är 1.0% av basbeloppet.

Dessa ärenden handlägges av NABO:

Avtal och medlemsansökan skall laddas upp till NABO på:

LÄNK XXX

PDF-filer:

Registreringsbevis
2005 Stadgar
Bilaga 1 – Andelstal
Original Stadgar
Årsredovisning och Budget
Energideklaration

Byggår 1924 – 1925
Hemfrid är en bostadsförening i Rörsjöstaden i Malmö. Kvarteret, som fick Malmös första storgård, hade 164 andelar ursprungligen men består idag av endast 123 efter att medlemmar har köpt och slagit samman lägenheter.

Bf Hemfrid u.p.a. bildades den 6 juni 1925.

Trivseleldning
Det finns endast ett fåtal skorstenar i drift.
Det tillkommer respektive andel/medlem att själv ombesörja provtryckning ev. reperation samt vidare underhållet av rökgaskanaler om spis för trivseleldning installeras.

Brandlarm
Vindarna och källare är försedda med akustiskt brandlarm med larmklocka på gården.
Alla lägenheter skall ha brandlarm, dock kommer det an på andelsinnehavaren att ombesörja batteribyte och kontroll samt ev utbyte av brand/rökdetektorn vid behov.

Information om andelarna (andelsnummer, försäkring etc.).

Andelsnummer 
Andelarna (lägenheterna) i vår förening har ett nummer mellan 1 och 165 och står att finna på en liten mässingsplakett på utsidan av din ytterdörr. Detta nummer används vid bokning av tvättstuga eller badrum och vid all kommunikation med föreningen (styrelsen) och fastighetsskötaren.

Lägenhetsnummer
Ett fyrsiffrigt nummer från Skatteverket som kompletterar gatuadressen.

Din gatuadress tillsammans med detta nummer (lgh), skall användas i andra sammanhang till exempel mot myndigheter, mantalsskrivning och larm. 

Skatteverket om Lägenhetsnummer

Fysiska personer
Endast fysiska personer kan beviljas medlemskap i föreningen. Mer än en person kan vara ägare till andelen men har då tillsammans en röst vid föreningens stämma.

Försäkring – bostadsrättstillägg
Din hemförsäkring skall vara kompletterad med ett tillägg för “bostadsrätt”, eftersom ditt ansvar för lägenheten är betydande. Bland annat svarar du själv för återställning av alla ytskikt, även fuktspärr, efter ex. vis vid en vattenskada.

Lägenhetsyta
Ytan beräknas enligt en äldre princip, därför kan mäklarens uppgift vara betydligt större. Vi kallar det värmekvadratmeter (vm²) och det avser nyttig lägenhetsyta.
Modernt räknesätt är från yttervägg till yttervägg och kan skilja upp till ca. 10%

Månadsavgiften är fördelad efter ett andelstal som baseras på värmekvadratmeter. Se bilaga 1 för resp. andel.


2022 är månadsavgiften 61,45 per vm² +95:- för Bredband
Planerad avgiftshöjning är ca. 2% årligen p.g.a. betydande underhållskostnader.
I månadsavgiften ingår: värme, vatten, vinds och källarförråd, trappstädning och Kabel-TV.

Kostnaden för Internetanslutning (100/100Mb) 95:-/andel avser privat bruk och betalas via månadsavin. Medlem ansvarar för routern. Om hastigheten ahr minskat på senare år kan man uppgradera sin utrustning.

Trefas i alla lägenheter
I samband med el-renoveringen 2003 då samtliga stammar och lägenhetsinstallationer byttes ut, drogs trefas till alla lägenheter. Många lägenheter har dock fortfarande gasspis.

Varm och kallvattenstammar blev utbytta år 2000, avloppsstammarna byts ut efterhand och det planeras för en framtida relining.

Parkering
Vi har inget garage så det är gatuparkering som gäller. Boendeparkering finns i området vilket ger en förmånlig parkeringsavgift och undantag från 24-timmars regel. Boendeparkering beställs av Malmö stad.

PDF-filer:

Registreringsbevis
Stadgar 2022
Bilaga 1 – Andelstal
Originalstadgar
Årsredovisning och Budget
Energideklaration