Styrelsens förslag till UH-plan

Här finns styrelsens förslag till underhållsplan för 2023-2028. Detta är ett levande dokument och ett underlag för styrelsens arbete och bör inte ses som en lista över exakt vad som ska ske och vad det kommer att kosta.

Handelsbankens jurister har invändningar mot nya stadgan. Vi behandlar detta skyndsamt och förändringsförslagen kommer att behandlas på stämman.

Förslag till förändringar av §3, §15, §17, §23, den återinsatta §24 från stadgan anno 2005 samt §26 finns i den vidhängande pdf-filen: Förslag till ändringar. Trots att detta betyder ytterligare ett varv i en krävande process är de invändningar som Handelsbankens jurister har mot våra stadgar välkomna. Skälet till de nya stadgarna var främst att…

Ballofixvred

Det saknas Ballofix-vred på vattenledningarna i flera lägenheter. Det är inte bra, eftersom vredet är ett lätt sätt för dig att stänga av vattnet vid t.ex. vattenläckor. Du bör ha ett vred per vattenledning (både kallvatten och varmvatten). I min lägenhet har jag ett vid toaletten, två till dusch och handfat (samma ledning) samt två…