Handelsbankens jurister har invändningar mot nya stadgan. Vi behandlar detta skyndsamt och förändringsförslagen kommer att behandlas på stämman.

Förslag till förändringar av §3, §15, §17, §23, den återinsatta §24 från stadgan anno 2005 samt §26 finns i den vidhängande pdf-filen: Förslag till ändringar.

Trots att detta betyder ytterligare ett varv i en krävande process är de invändningar som Handelsbankens jurister har mot våra stadgar välkomna. Skälet till de nya stadgarna var främst att stärka medlemmarnas äganderätt och där har det uppenbarligen begåtts en del misstag. Inga andra banker har någon kritik mot våra nuvarande stadgar och ett antal lägenheter har sålts sedan de infördes.

Men observera: om du är på gång att sälja, tala med din mäklare om att Handelsbanken väntar på att våra stadgar ska godkännas av stämman den 31/5, extrastämman samma dag omedelbart efter stämman samt av Bolagsverket och hänvisa därför köpare till annan bank . Vi beklagar det uppståndna men behandlar detta så skyndsamt vi kan.