Tätning av pannrumstaket

TÄTNING AV PANNRUMSTAK 1 APRIL

Ibland går det undan! Redan imorgon, 1/4 kommer Alanowski Bygg AB att påbörja arbetet med att täta det läckande pannrumstaket. Detta betyder en del röra och larm på gården samt att cykelgaragen behöver tömmas.

VARNING FÖR BARN!

Området runt pannrummet kommer att avskärmas men arbetet kommer att tvinga föräldrar att ha

EXTRA UPPSIKT ÖVER BARNEN

CYKLAR

1. Cykelgaraget, till vänster om miljöhuset (åt Ehrensvärdsgatan) kommer att tjäna som provisoriskt miljöhus tills arbetet är klart.

2. Bägge cykelgaragen till höger om miljöhuset, samt de cyklar som står i det fria måste också flyttas.

Förslagsvis kan cyklar, tillsvidare, parkeras utmed husväggarna.